Följ oss i sociala medier!

YoutubeInstagram

Vikten av en strukturerad försäljningsstrategi

En säljstrategi handlar om att strukturera upp arbetet i kontakten med kund för att få regelbundna och mätbara resultat. Strategierna har ändrats en hel del genom åren på grund av digitaliseringen som skett i samhället. Utöver telefonsamtal och möten måste vi bli en auktoritet inom vårt område i de digitala kanaler våra kunder befinners sig i.

Försök att titta på helheten och väga in alla kanaler som kan vara en möjlig kontakt med potentiella kunder. I vilka kanaler ser era kunder er?

 • Sociala medier
 • E-post
 • Hemsidan
 • Katalogsidor (allabolag.se osv)
 • SMS
 • Telefonsamtal
 • Fysiska möten

I och med digitaliseringen har vi kontakt med våra kunder genom fler kanaler än telefon och fysiska möten. I säljstrategin är det viktigt att definiera alla kanaler vi har kontakt med våra kunder och hur vi ska kommunicera genom dessa.

Grunden till att lyckas

Det är viktigt att ha en tydligt definierad grundstruktur med:

 • Analys
 • Kartläggning
 • Struktur
 • Återkoppling

Börjar du inte från grunden riskerar du att göra fel prioriteringar och satsar på fel typ av kunder som inte kommer att ge dig den tillväxt du är ute efter.

Nedan följer några av de viktigaste byggstenarna för en lönsam säljstrategi.

Gör en tydlig SWOT-analys

Den här klassikern ska absolut inte underskattas. Med en sådan får du hjälp att kartlägga de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ditt företag har. Detta för att ta reda på vilka konkurrenterna är och hur marknaden ser ut för din tjänst eller produkt. Vad kan ni erbjuda som andra företag inte kan och av vilken anledning kommer kunderna att välja just er?

Här har ni chans att plocka fram era USP:ar. (Unique Selling Points).

Kartlägg målgrupp och marknad

Definiera vilken din målgrupp är och vilka kanaler de kommer i kontakt med ditt företag. Definieras även vilka av målgruppen är dina viktigaste kunder som ska få högst prioritering. Med en kartläggning över marknad och kunder blir det lättare att hitta rätt målgrupp.

Strukturera säljarbetet

Varje försäljning bör inkludera kontrollerbara och mätbara processer för att snabbare nå målen. Hur dessa ser ut skiljer sig mellan företag och bransch, så här gäller det helt enkelt att skräddarsy planen efter just ditt företag.

Återkoppling och uppföljning är avgörande

När du haft ett lyckat samtal är det lätt att glömma det viktigaste: att följa upp. Följ upp dina kundsamtal så att du får ett avslut. Får du ett negativt avslut så får du veta av vilken anledning och då vet du var du behöver bli bättre.

Sammanfattning – Säljprocess

Att lyckas med sitt företag handlar om att ha en välplanerad försäljningsprocess. Att sälja tar tid och därför är det viktigt att se processen som något långsiktigt. Ta reda på vilken kundgrupp som passar för ditt företag och arbeta sedan upp en lojal och trygg kundrelation. Att inkludera alla inom företaget i processen kommer stärka motivationen och genom att anordna intressanta säljaktiviteter kommer du bidra med både kunskap och sammanhållning. Kom ihåg att följa upp för att se vad som gick bra respektive dåligt, annars är det lätt att aktiviteterna rinner ut i sanden.

Få ut så mycket av ditt företags potential som möjligt och boka säljutbildningen ”Stjärnsäljaren”. I den får du som konsult eller säljare hjälp att förbättra ditt säljbeteende och får även tillgång till de verktyg som krävs för att öka din försäljning.